ЕДИНСТВЕНА И НАЈДОБРА ОРДИНАЦИЈА ПО КОНЗЕРВАТИВНА И ОПЕРАТИВНА ОРТОПЕДИЈА. ОД РАЃАЊЕ ДО ДЛАБОКА СТАРОСТ.

 

 

Услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Прегледи, консултативни прегледи, дијагностика и третман на повреди и заболувања на системот за движење, од раѓање до длабока старост.
2. Мали хируршки интервенции во локална анестезија.

3. Апликација на ПРП, Хијалуронска киселина, Колаген, Инфузиона терапија.

4. Блокади со анестетик, аналгетици и нестероидни антиреуматици.

5. Пункциони биопсии.

6. Преврски, вадење конци, поставување еластични и гипсани завои.

7. Третман на остеопороза.

8. Конзервативен третман на развојни аномалии во детска возраст.

9. Ехоснографија на детски колкови.

10.Ехосонографија на локомоторен апарат кај деца и возрасни.......
 
1. Прегледи, консултативни прегледи, дијагностика и третман на повреди и заболувања на системот за движење, од раѓање до длабока старост.
2. Мали хируршки интервенции во локална анестезија.

3. Апликација на ПРП, Хијалуронска киселина, Колаген, Инфузиона терапија.

4. Блокади со анестетик, аналгетици и нестероидни антиреуматици.

5. Пункциони биопсии.

6. Преврски, вадење конци, поставување еластични и гипсани завои.

7. Третман на остеопороза.

8. Конзервативен третман на развојни аномалии во детска возраст.

9. Ехоснографија на детски колкови.

10.Ехосонографија на локомоторен апарат кај деца и возрасни.......

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Корективни ортопедски хируршки интервенции кај деца младинци и возрасни. (мекоткивни и коскени).
2. Хируршко решавање на котрактури на зглобови
3. Хируршки репозиции кај развојни деформации во детска возраст.
4. Хируршки репозиции на луксации и скршеници.
5. Имплантација на тотални протези на колкови, колена и останати зглобови.
6. Ревизии на тотални протези.
7. Дијагностички артроскопски процедури.
8. Хируршко решавање на бенигни и малигни коскени тумори.
9. Отворени биопсии…….

Прим. Д-р Тодор В. Ношпал М-р Сци. Ортопедски хирург